• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • IMG_20220920_170939.jpg

  ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 22-23 ก.ย. 2565

 • IMG_20220814_125120.jpg

  เชิญชวนนักเรียนส่งเรียงความประกวด

 • 1654851571-.jpg

  เชิญชวนนักเรียนประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ

 • 1636617208236.jpg

  ประกาศเปิดเรียน On-site

 • 2-64.jpg

  ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 • 1632727646-2.jpg

  บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐาน2564

 • IMG_20210922_0001.jpg

  สำรวจรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด 19

 • 19277.jpg

  ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 1/2564

 • IMG_20210831_120231.png

  ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ครั้งที่ 6

 • Screenshot_20210813-122710.png

  ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร