• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ไทยมีงานทำ ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
2 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 5 ธ.ค. 65
3 ประกาศเรียนชดเชย ทั่วไป 30 พ.ย 65
4 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 29 พ.ย 65
5 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 3 พ.ย 65
6 ประกาศปิดเทอมและเปิดเทอม ทั่วไป 6 ต.ค. 65
7 ประกาศปิดเทอมและเปิดเทอม ทั่วไป 6 ต.ค. 65
8 ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 22-23 ก.ย. 2565 ทั่วไป 20 ก.ย. 65
9 เชิญชวนนักเรียนส่งเรียงความประกวด ทั่วไป 14 ส.ค. 65
10 เชิญชวนนักเรียนประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
11 ประกาศเปิดเรียน On-site ทั่วไป 11 พ.ย 64
12 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 ต.ค. 64
13 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐาน2564 ทั่วไป 27 ก.ย. 64
14 สำรวจรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วไป 22 ก.ย. 64
15 ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 1/2564 ทั่วไป 17 ก.ย. 64
16 ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ครั้งที่ 6 ทั่วไป 31 ส.ค. 64
17 ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ครั้งที่ 5 ทั่วไป 13 ส.ค. 64
18 ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 ทั่วไป 30 ก.ค. 64
19 ประกาศปิดเรียน ครั้งที่ 1/2564 (13-31 ก.ค. 2564) ทั่วไป 14 ก.ค. 64
20 ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 12 ก.ค. 64
21 ส่งผลงาน คลิปวีดิโอ เข้าร่วมประกวด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป 6 ก.ค. 64
22 ส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "สุจริตธรรม นำสู่ความเจริญ" ทั่วไป 6 ก.ค. 64
23 ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 2 ก.ค. 64
24 ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 มิ.ย. 64
25 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 20 พ.ค. 63
26 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 20 พ.ค. 63
27 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 พ.ค. 63
28 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป 19 ก.พ. 63