• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.17 MB 297 11 พ.ย 64
คำสั่งแผนเผชิญเหตุโควิด-19 ดาวน์โหลด 1.63 MB 160 11 พ.ย 64
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน วPA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.72 MB 10,019 11 พ.ย 64
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ 9-15 ต.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 163 4 ต.ค. 64
คำสั่งเวร ต.ค. 2564 ดาวน์โหลด 0.10 MB 154 4 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.10 MB 168 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสำรวจนักเรียนฉีดวัคซีน โควิด-19 ดาวน์โหลด 0.12 MB 160 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค 1/2564 ดาวน์โหลด 0.11 MB 153 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสอบPISA ดาวน์โหลด 0.15 MB 152 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูมาปฏิบัติงาน (18 ก.ย.-8 ต.ค. 64) ดาวน์โหลด 0.08 MB 187 17 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน (1 ต.ค. 64) ดาวน์โหลด 0.12 MB 3,859 16 ก.ย. 64
คำสั่งติดตามงานประกันฯ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด 0.14 MB 106 14 ก.ย. 64
คำสั่งพัฒนาหลักสูตร2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 111 14 ก.ย. 64
คำสั่ง PLC ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.15 MB 115 14 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินเยียวยาโควิด19 ดาวน์โหลด 1.12 MB 1,094 6 ก.ย. 64
คำสั่งเวรเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 220 6 ก.ย. 64
คำสั่งกิจกรรมอบรมทักษะชีวิต ม.ปลาย ดาวน์โหลด 0.10 MB 294 4 ก.ย. 64
คำสั่งกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ม.ต้น ดาวน์โหลด 0.10 MB 120 4 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูมาปฏิบัติงาน 1-17 ก.ย. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 129 31 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูมาปฏิบัติงาน 16-31 ส.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.08 MB 165 13 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลด 1.00 MB 131 13 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.09 MB 166 13 ส.ค. 64
คำสั่งสอบกลางภาค 1/64 ดาวน์โหลด 0.12 MB 124 30 ก.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ 1-15 ส.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 124 30 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนยากจน ดาวน์โหลด 0.72 MB 132 30 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายครูปฏิบัติหน้าที่กรณีปิดโรงเรียน ดาวน์โหลด 1.21 MB 117 13 ก.ค. 64
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน 1/64 ดาวน์โหลด 3.24 MB 155 12 ก.ค. 64
คำสั่งโครงสร้างสายงาน1/64 ดาวน์โหลด 0.57 MB 152 12 ก.ค. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่