• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.17 MB 93 11 พ.ย 64
คำสั่งแผนเผชิญเหตุโควิด-19 ดาวน์โหลด 1.63 MB 38 11 พ.ย 64
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน วPA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.72 MB 3,337 11 พ.ย 64
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ 9-15 ต.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 44 4 ต.ค. 64
คำสั่งเวร ต.ค. 2564 ดาวน์โหลด 0.10 MB 44 4 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.10 MB 41 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสำรวจนักเรียนฉีดวัคซีน โควิด-19 ดาวน์โหลด 0.12 MB 40 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค 1/2564 ดาวน์โหลด 0.11 MB 44 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสอบPISA ดาวน์โหลด 0.15 MB 37 27 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูมาปฏิบัติงาน (18 ก.ย.-8 ต.ค. 64) ดาวน์โหลด 0.08 MB 50 17 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน (1 ต.ค. 64) ดาวน์โหลด 0.12 MB 1,270 16 ก.ย. 64
คำสั่งติดตามงานประกันฯ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด 0.14 MB 33 14 ก.ย. 64
คำสั่งพัฒนาหลักสูตร2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 33 14 ก.ย. 64
คำสั่ง PLC ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.15 MB 34 14 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินเยียวยาโควิด19 ดาวน์โหลด 1.12 MB 345 6 ก.ย. 64
คำสั่งเวรเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 59 6 ก.ย. 64
คำสั่งกิจกรรมอบรมทักษะชีวิต ม.ปลาย ดาวน์โหลด 0.10 MB 49 4 ก.ย. 64
คำสั่งกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ม.ต้น ดาวน์โหลด 0.10 MB 35 4 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูมาปฏิบัติงาน 1-17 ก.ย. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 41 31 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูมาปฏิบัติงาน 16-31 ส.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.08 MB 48 13 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลด 1.00 MB 34 13 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.09 MB 40 13 ส.ค. 64
คำสั่งสอบกลางภาค 1/64 ดาวน์โหลด 0.12 MB 41 30 ก.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ 1-15 ส.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 45 30 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนยากจน ดาวน์โหลด 0.72 MB 33 30 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายครูปฏิบัติหน้าที่กรณีปิดโรงเรียน ดาวน์โหลด 1.21 MB 39 13 ก.ค. 64
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน 1/64 ดาวน์โหลด 3.24 MB 45 12 ก.ค. 64
คำสั่งโครงสร้างสายงาน1/64 ดาวน์โหลด 0.57 MB 51 12 ก.ค. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่